ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

О овом издању : [предговор књизи "Драматски списи" Јована Стерије Поповића]

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: О овом издању : [предговор књизи "Драматски списи" Јована Стерије Поповића]. У: Драматски списи. Књ. 3 / Јован Ст. Поповић. - Београд : Српска књижевна задруга, 1909. - (Српска књижевна задруга ; 122), стр. 3-12.