О овом издању : [предговор књизи "Драматски списи" Јована Стерије Поповића]

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: О овом издању : [предговор књизи "Драматски списи" Јована Стерије Поповића]. In: Драматски списи. Књ. 3 / Јован Ст. Поповић. - Београд : Српска књижевна задруга, 1909. - (Српска књижевна задруга ; 122), p. 3-12.