ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Обнова наше родољубиве поезије

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Обнова наше родољубиве поезије. У: Писци и књиге. 4 / Јован Скерлић. - Београд : Нова штампарија "Давидовић", 1909, стр. 113-131.