ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Обнова наше родољубиве поезије

Примарни табови

Преузмите MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 s ||||||||||||||||||||||
245 10|aОбнова наше родољубиве поезије|b
210 1 |a
655 7|a
520 |a
540 |a
700 1 |aЈован|eauthor|u
710 2 |a
700 1 |a|eeditor
700 1 |a|etranslator
260 |a|b|c
856 |u
500 |a
650 1 |aЂура Јакшић ; Сима Пандуровић ; Алекса Шантић ; Вељко Петровић ; Војислав Илић
650 1 |aЂура Јакшић
650 1 |aСима Пандуровић
650 1 |aАлекса Шантић
650 1 |aВељко Петровић
650 1 |aВојислав Илић
500 |a
020 |a
022 |a
024 |a|2doi
856 |u
773 0 |tПисци и књиге. 4 / Јован Скерлић. - Београд : Нова штампарија "Давидовић", 1909|p|a, author|x
500 |a
|aauthor