ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Један задоцнели песник

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Један задоцнели песник. У: Писци и књиге. 4 / Јован Скерлић. - Београд : Нова штампарија "Давидовић", 1909, стр. 140-146.