Један задоцнели песник

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: Један задоцнели песник. In: Писци и књиге. 4 / Јован Скерлић. - Београд : Нова штампарија "Давидовић", 1909, p. 140-146.