ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

"Стари" и "млади" у српској књижевности

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: "Стари" и "млади" у српској књижевности. У: Писци и књиге. 4 / Јован Скерлић. - Београд : Нова штампарија "Давидовић", 1909, стр. 154-162.