"Стари" и "млади" у српској књижевности

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: "Стари" и "млади" у српској књижевности. In: Писци и књиге. 4 / Јован Скерлић. - Београд : Нова штампарија "Давидовић", 1909, p. 154-162.