ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Прве српске позоришне представе

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Прве српске позоришне представе. У: Писци и књиге. 5 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1911, стр. 19-34.