Прве српске позоришне представе

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: Прве српске позоришне представе. In: Писци и књиге. 5 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1911, p. 19-34.