ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

О пројекту

Портал „Српска књижевна критика“ настао је као резултат пројекта „Библиотечко-информациона делатност у функцији повећања видљивости, доступности и утицаја књижевнокритичке мисли у Србији“ који је подржан од стране Министарства културе и информисања за 2018. годину. Пројекат чини основ за дугорочну и друштвено препознатљиву делатност чија је намера да на једном месту сакупи што већи број књижевнокритичких текстова, и да на тај начин омогући најширем кругу корисника да на једноставан начин дође до оцена и тумачења књижевних дела.

Током прojекта је успостављен библиотечко-информациони систем, односно репозиторијум који чини техничку подршку за депоновање и проналажење текстова и других облика књижевне критике. Kоришћењем нових могућности, књижевнокритички радови могу да буду доступниjи, боље презентовани и видљивији у онлајн окружењу.

Иницијални корпус чине дела великана критике с краја 19. и прве половине 20. века: Јована Скерлића, Богдана и Павла Поповића, и Исидоре Секулић, чији су радови дигитализовани, обрађени и претраживи. Фонд ове дигиталне библиотеке ће обухватити још две групе радова: текстове текуће, актуелне књижевнокритичке продукције које би могли да уносе њихови аутори (самоархивирање) и старија дела књижевне критике за која нису истекла ауторска права и за која је потребно одобрење аутора или носиоца ауторског права. Постепеним попуњавањем репозиторијума обезбедио би се потпун, релевантан и пре свега лако доступан информациони извор који може бити од користи великом броју кoрисника, од самих књижевних критичара и других проучаваца књижевности, до свеколике читалачке публике

српски