ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Пројекат у 2019. години

Наставак рада на обогаћивању садржаја портала „Српска књижевна критика“ одвијао се оквиру пројекта „Зачетници српске књижевне критике и изабрани критичари савременог доба: допринос библиотечко-информационе делатности откривању књижевнокритичке традиције до краја 19. века и презентација аутора 20. века“ које је подржало Министарствo културе и информисања Републике Србије.

Намера пројекта је да претходно приказани корпус српске књижевне критике (дела Скерлића, Исидоре Секулић, Богдана и Павла Поповића) употпуни идући у два правца: према периоду пре Скерлића и текстовима 19. века, на једној страни, и према изабраним делима друге половине 20. века. У колекцији „Критика (18. и 19. век)“ приказана су у изворном облику дела Доситеја Обрадовића, Вука Караџића, Ђорђа Малетића, Божидара Петрановића, Љубомира Недића и др.

Колекција „Критика (20. век)“ посебно је значајна јер приближава дела аутора који су обележили савремено доба, и за која нису истекла ауторска права. Захваљујући разумевању и предусретљивости чланова породице као носилаца ауторског права, приказан је репрезентативан избор дела Милорада Павића и Николе Милошевића чиме је обележена и годишњица рођења ова два великана науке о књижевности друге половине 20. века.

Портал „Српска књижевна критика“ отворен је за постављање нових садржаја, што зависи пре свега од решавања аутроскоправних питања. Сви заинтересовани који желе да дају допринос  и да поставе своја дела или дела аутора чија су ауторскоправна овлашћења стекли, као њихови наследници, могу да се обрате путем мејла kritika@unilib.rs, како би добили потребне смернице о начину и могућностима депоновања дела.

 

О пројекту

Портал „Српска књижевна критика“ настао је као резултат пројекта „Библиотечко-информациона делатност у функцији повећања видљивости, доступности и утицаја књижевнокритичке мисли у Србији“ који је подржан од стране Министарства културе и информисања за 2018. годину. Пројекат чини основ за дугорочну и друштвено препознатљиву делатност чија је намера да на једном месту сакупи што већи број књижевнокритичких текстова, и да на тај начин омогући најширем кругу корисника да на једноставан начин дође до оцена и тумачења књижевних дела.

Током прojекта је успостављен библиотечко-информациони систем, односно репозиторијум који чини техничку подршку за депоновање и проналажење текстова и других облика књижевне критике. Kоришћењем нових могућности, књижевнокритички радови могу да буду доступниjи, боље презентовани и видљивији у онлајн окружењу.

Иницијални корпус чине дела великана критике с краја 19. и прве половине 20. века: Јована Скерлића, Богдана и Павла Поповића, и Исидоре Секулић, чији су радови дигитализовани, обрађени и претраживи. Фонд ове дигиталне библиотеке ће обухватити још две групе радова: текстове текуће, актуелне књижевнокритичке продукције које би могли да уносе њихови аутори (самоархивирање) и старија дела књижевне критике за која нису истекла ауторска права и за која је потребно одобрење аутора или носиоца ауторског права. Постепеним попуњавањем репозиторијума обезбедио би се потпун, релевантан и пре свега лако доступан информациони извор који може бити од користи великом броју кoрисника, од самих књижевних критичара и других проучаваца књижевности, до свеколике читалачке публике

српски
Subscribe to Front page feed