Милица Стојадиновић-Србкиња: књижевна слика

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: Милица Стојадиновић-Србкиња: књижевна слика. In: Писци и књиге. 1 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1907., p. 39-66.