Милица Стојадиновић-Србкиња: књижевна слика

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 s ||||||||||||||||||||||
245 10|aМилица Стојадиновић-Србкиња: књижевна слика|b
210 1 |a
655 7|a
520 |a
540 |a
700 1 |aЈован|eauthor|u
710 2 |a
700 1 |a|eeditor
700 1 |a|etranslator
260 |a|b|c
856 |u
500 |a
650 1 |aМилица Стојадиновић Српкиња (1830-1878)
500 |a
020 |a
022 |a
024 |a|2doi
856 |u
773 0 |tПисци и књиге. 1 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1907.|p|a, author|x
500 |aНапомена на стр. 40 садржи попис радова о Милици Стојадиновић Српкињи.
|aauthor