[Предговор књизи "Васа Решпект" Јакова Игњатовића]

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: [Предговор књизи "Васа Решпект" Јакова Игњатовића]. In: Васа Решпект : роман / Јаков Игњатовић ; у редакцији и с предговором Јована Скерлића. - Београд : Српска књижевна задруга, 1913., p. III-XIV.